Trelleborg

Färre elever klarar grundskolan

I Trelleborg har antalet elever med behörighet till gymnasieskolan kraftigt minskat. De ansvariga för grundskolan vet inte vad det beror på men är oroliga över utvecklingen.  

– Det är viktigt för elevernas självständighet och självkänsla att man har behörighet till gymnasiet, säger Mats Lundqvist som är utvecklingschef i Trelleborgs kommun.

I fredags fick de ansvariga för grundskolan i Trelleborg se en sammanställning av niondeklassarnas betyg. Den visade en kraftig minskning av elever med behörighet till gymnasieskolan. Sexton procent av dem som gick ut nian i år har inte behörighet jämfört med tio procent förra året.

– Hade vi vetat vad det berodde på hade vi gjort saker annorlunda, säger Mats Lundqvist som är utvecklingschef i Trelleborgs kommun.

– Vi hoppas att detta inte är en trend utan en tillfällighet och vi ska analysera detta noggrant. Vi har redan träffat rektorerna, säger han.