Lund

Mer pengar till forskning i Lund

Vetenskapsrådet föreslår att Lunds universitet ska få 715 miljoner kronor extra för strategisk forskning.

Enligt Vetenskapsrådets förslag ska Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Karolinska institutet få mest pengar till strategisk forskning de närmsta fem åren.

De tre lärosätena får dela på drygt två miljarder av de sammanlagt drygt fem miljarder kronor som ska fördelas mellan 43 institutioner.

För Lunds universitet handlar det 715 miljoner kronor mer i forskningsanslag.

I höst fattar regeringen beslut om forskningspengarna, utifrån myndigheternas rekommendation.