Skåne

Fler riskerar undernäring på stora sjukhus

De små sjukhusen i Skåne ger mer näring till patienterna än de stora sjukhusen. Det beror på att personalen på de mindre sjukhusen har mer tid att mata svårt sjuka patienter.

Det här visar en studie som gjorts på de nio skånska sjukhusen. Den redovisas i ett nyhetsbrev från universitetssjukhusen i Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Bakgrunden till de här skillnaderna är alltså att personalen på de mindre enheterna hinner mata svårt sjuka och att de därmed får i sig mer mat. Dessutom ger man mer särskild näringsrik kost och näringsdropp till patienterna på de små sjukhusen.

På de större sjukhusen riskerar var tredje patient undernäring enligt undersökningen.