stormen gudrun

Sveaskog vill ha mångdubblad ersättning

Skadorna på skogen efter stormen Gudrun var mycket värre än vad man hittills känt till.

Att skogsforskarna har upptäckt inre krosskador i trädstammarna styrker nu skogsbolaget Sveaskogs krav på högre ersättning från försäkringsbolagen.

– Vi har yrkat ersättning från försäkringsbolaget för de träd som skadades i stormen, säger Solveig Aspholm som är chefsjurist på Sveaskog.

Enligt Sveaskog handlar det om skador för en miljard kronor, men de har yrkat ersättning med 623 miljoner kronor, utöver de 51 miljoner som försäkringsbolaget redan har betalat ut.

Försäkringsbolaget IF vill inte kommentera den här konflikten, men kärnfrågan är hur stor av del den stormdrabbade arealen som ger rätt till ersättning. IF stödjer sig på försäkringsvillkoren, och räknar bort mindre områden som inte är större än 5 000 kvadratmeter och områden där skadorna understiger 50 procent.

I de här bortplockade områdena hittades minst 2 miljoner kubikmeter vindfällen, som då inte täcks av stormförsäkringen enligt IF.

Men enligt Sveaskog har inte försäkringsbolaget då tagit hänsyn till att att miljontals träd som stod kvar efter stormnatten fick inre kross- och stukningsskador när träden böjdes i den hårda vinden.

Det var växjöprofessorn och virkesexperten Thomas Thörnkvist som hittade de här skadorna, som kallas för stormbulor.

– I vissa bestånd kan vart och vartannat träd vara buligt, alltså ha de här angreppen. Det är mångmiljardbelopp det här kommer att kosta skogsbolagen i framtiden, sa han i en intervju för Sveriges Radio Kronoberg i oktober 2007.

Sen dess har han på uppdrag från Sveaskog gjort en beräkning som visar att över 7 miljoner träd på Sveaskogs mark skadats av stormen Gudrun. Sveaskog anser att Professor Törnkvists utredning ger underlag för att kräva ytterligare 623 miljoner i ersättning av Försäkringsbolaget IF.

– Vi har olika tolkningar av villkoren helt enkelt, säger chefsjuristen Solveig Aspholm på Sveaskog.

Men hon vill inte kommentera yrkandena eller bevisningen i detalj, eftersom de är mitt inne i processen.

Om inte parterna förlikas kommer huvudförhandling i tingsrätten att hålla våren 2010.