skåne

Bostadsbrist i Skåne

I Skåne anger 27 av 33 kommuner anger att de inte har bostäder till alla sina invånare, enligt en enkätundersökning som länsstyrelsen gjort.

– Det är medelålders och äldre som vanligtvis vill ha mindre bostäder. Ungdomar naturligtvis och ekonomiskt svaga hushåll, säger Birgitta Wadkvist som är bostadssakkunnig på länsstyrelsen.

Det är framför allt dessa tre grupper som kommunerna inte har bostäder till.

När länsstyrelsen skickade ut enkäten till samtliga 33 skånska kommuner i januari i år var det det bara Landkrona, Höör, Tomelilla, Simrishamn och Perstorp som uppgav att de hade balans på bostadsmarknaden.

Östra göinge hade som enda skånska kommun ett överskott på bostäder, men i resten av de skånska kommunerna fanns det inte bostäder till alla.

Det stora problemet i Skåne är att befolkningen ökar medan bostadsbyggandet kraftigt minskar, och med den ekonomiska krisen verkar situationen bara bli värre.

– Det som har seglat upp, som vi inte såg lika markant förra året, det är svårigheten att få lån, säger Birgitta Wadkvist på länsstyrelsen.

19 kommuner anger det som ett skäl till bostadsbristen.

Länsstyrelsen drar slutsatsen att de skånska kommunerna måste bli bättre på att leva upp till kravet i lagen om bostadsförsörjning, som säger att kommuner ska upprätta bostadsförsörjningsriktlinjer. Bara 14 skånska kommuner har en sådan i dagsläget.