malmö

Utredare kritisk mot hur operan styrs

Den utredare som granskat Malmö operas ekonomi och styrning föreslår att styrelsens ordförande omedelbart byts ut.

Utredaren menar att ordföranden bör utgöras av en politiskt oberoende person, och också att styrelsen bör innehålla sakkunniga på teaterområdet. Styrelsen utgörs idag enbart av politiker.

Utredaren pekar också på att teatern kommer gå 95 miljoner back mellan 2009 och 2013, om inte förändringar sker i utökade anslag eller ökade intäkter.