perstorp

Fyradagarsvecka i Perstorp i höst

Perstorps kommun trotsar Skolinspektionen och låter förstaklassarna på Parkskolan gå bara fyra dagar i veckan till hösten. Det bestämdes vid barn- och utbildningsnämndens möte i dag, onsdag.

- Det var en enig nämnd, nio personer från olika partier, som kom överens om det här, säger Leif Andersson (v) som är vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionen har inga tvångsmedel till förfogande, men Leif Andersson menar att det inte är det som gör att de trotsar Skolinspektionens beslut, utan barnens bästa.

– Kan Skolverket motivera att det är bättre för barnen att gå fem dagar i veckan än fyra så kan vi gärna ha en dialog med dem, säger han.

Från början var det behov av besparingar som drev fram planerna på fyradagarsvecka, men nu verkar det inte betyda så mycket för ekonomin. I stället är det mer kontinuitet och bättre skoldagar för barnen som är argumentet.