Malmö

Malmöoperans ordförande vill inte avgå

Malmöoperans ordförande Douglas Roth (m) har inga planer på att avgå.

Detta trots att den utredning som förordar att styrelsen byts ut omedelbart.

Efter all turbulens på Malmöoperan, med underskott och ledningsproblem, tycker utredaren att det är dags att pröva en styrelse med sakkunniga och en poltitiskt oberoende ordförande. Men Douglas Roth tycker att utredaren utrett fel sak.

– Hans uppgift har ju varit att utreda ekonomin på operan, och inte organisationsfrågorna på det sättet, säger Malmöoperans ordförande Douglas Roth (m).

Han påpekar att styrelsen är valda av regionen och Malmö stad.

– De uppdragen har vi ju kvar.

Utredaren pekar på en rad åtgärder som behöver genomföras. Vd och konstnärlig ledare bör vara en person istället för som idag två. Företagets ekonomifunktioner för förstärkas och ägaren bör samordna sina direktiv till teatern bättre.

Han ser ingen ljusning när det gäller ekonomin. Teatern kommer gå back med 95 miljoner mellan 2009 och 2013. Styrelsen har dessutom tidigare fått skarp kritik av revisorerna för förra årets resultat på minus 18 miljoner. Men Douglas Roth menar att båda utredningarna visar att teatern egentligen får för lite bidrag.

– Det är ingen styrelse som hade kunnat lösa ekonomin på ett annorlunda sätt än vad vi har gjort, säger Douglas Roth.