lund

Lunds centrum måste kunna växa

Lunds växande medeltida centrum räcker inte till för alla bussar, bilar och gående. I dag presenterades tre utvecklingsalternativ för att lösa det problemet.

– Syftet med hela utredningen är att se hur vi ska kunna hitta en väg för Lund att växa, säger projektledaren Britt Steiner.

Hon påpekar att Lund kommer att komma ännu mer i fokus i regionen, med ökad befolkning, ökad arbetspendling, fler arbetsplatser och ett beslut om ESS-anläggning.

– Vi försöker hitta ett trafiksystem som gör att Lund ändå kan ha kvar sin charm och historiska bakgrund, säger Britt Steiner.

Nu finns tre olika utvecklingsalternativ för Lunds centrum presenterade på kommunens hemsida, tillsammans med några bärande frågor som politikerna vill ha svar på.

– Vi vill att så många som möjligt tar chansen att orientera sig och lämna sina synpunkter, säger Britt Steiner.