sjöbo

Ny gård drabbad av salmonella reading

Länsveterinärerna i Skåne manar nu till största försiktighet sedan ännu en gård drabbats av av den ovanliga salmonellatypen reading. På onsdagskvällen hölls ett informationsmöte i Vollsjö, där den drabbade gården ligger.


– Jag är orolig. Jag kommer att vara mycket försiktigare nu, säger lantbrukaren Fredrik Möller.

I början av veckan blev det känt att salmonella reading hittats i Vollsjöån och Övedån i Sjöbo kommun. Proverna togs efter att en gård smittats i närheten och nu är alltså ytterligare en gård i Vollsjö drabbad. Det finns kopplingar mellan de båda gårdarna.

Jordbruksverket har nu tillsammans med distriktsveterinärerna och länsstyrelsen beslutat om vilka besättningar som ska testas i området. Störst prioritet har besättningar som varit i kontakt med vattendragen eller gårdarna. Dessutom ska provtagningar göras på gårdar som har levererat kalvar till den senaste smittade besättningen.

Smittan har hittats på gårdar runt om i Skåne de senaste två åren. Salmonella reading smittas lätt mellan djur men risken att människan ska smittas är liten.

– Man ska vara försiktigt med vattendragen och inte låta sin hund bada till exempel, säger Lennart Sjöland, länsveterinär.