Malmö

Polisuttalanden inte hets mot folkgrupp

Förundersökningen mot den polisman som misstänkts för hets mot folkgrupp i samband med kravallerna i Rosengård i Malmö före jul har lagts ner. Polismannen gjorde då flera rasistiska uttalanden. Bland annat använde han ord som "blattejävlar".

Men chefsåklagare Per Lind vid riksenheten för polismål anser att uttalandet bara spritts till ett fåtal personer och därför inte är straffbart.

Från början riktades misstankarna mot tre poliser och rörde då även tjänstefel. Utredningen lades snabbt ner, men den del som rörde hets mot folkgrupp återupptogs, efter att några privatpersoner begärt att beslutet skulle överprövas.

Men chefsåklagaren anser alltså inte att polismannens uttalande: ”Jag håller med gubben på ICA i Vellinge, nu har ni kommit till fel kommun, blattejävlar” är straffbart. Uttalandet var riktat till en polisman och uppfattades av tre poliser i bussen. Åklagaren utesluter att någon utanför bussen kan ha hört vad polisen sagt, och därför är spridningen så ringa att det inte är straffbart.