Skåne

Pengar ska göra skolor mer jämställda

Fjorton skånska skolor har fått pengar från Skolverket för att kunna förbättra jämställdheten. Pengarna ska bland annat gå till att motverka skolstress bland flickor och förbättra sexualundervisningen.

Totalt har 17 miljoner kronor delats ut till olika projekt över hela landet, och det är både kommunala och fristående skolor som sökt pengar. De 14 skånska skolorna har fått cirka 1,3 miljoner kronor till olika projekt.

Pengarna ska bland annat gå till arbete för att motverka traditionella yrkesval, förbättra sexualundervisningen och motverka skolstress bland flickor. Man vill också uppmuntra till arbete för mer jämställdhet när det gäller flickors och pojkars studieresultat.

Jämställdhetsbidraget är ett större jämställdhetsprojekt som drivs av Skolverket. Insatserna pågår till och med 2010 och innebär olika typer av fortbildning för skolpersonal och utvecklingsinsatser riktade mot grund- och gymnasieskola.

I Skåne är Vikenskolan i Höganäs den skola som fått den enskilt största summan i jämställdhetsbidrag, 300 000 kronor. Fyra skolor i Åhus skolområde i Kristianstads kommun och flera Malmöskolor finns också med på listan över skolor som har fått pengar.