Kameror ska övervaka sopsortering

Som en sista åtgärd sätts nu övervakningskameror upp på en återvinningsstation i Malmö. Otillåten dumpning och nedskräpning har blivit ett problem och nu riskerar stationen att läggas ner.

– Vi vill ju inte leka poliser. Det här är sista chansen, fast vi vill ju inte ta bort stationen, för den behövs, säger Anneli Viberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna i Malmö

Det handlar om återvinningsstationen vid Varbergsplan på Möllevången och den är välbesökt. En strid ström av människor kommer dit och kastar allt från tidningar till glasflaskor.

Men problemen med nedskräpning kring kärlen är stora. Folk slänger säckavis med restaurangavfall, möbler och grovsopor och nu riskerar alltså stationen att tas bort.

Som en sista åtgärd sätts kameror upp, inte för att filma de som slänger skräpet, utan för att ta reda på när städning på platsen ska ske.

– Det känns som om vi bevakas av kameror på alltfler ställen. Men det kanske behövs här för det är ofta skräpigt kring återvinningsstationen, säger Elisabeth Thorell, som ofta slänger sitt sorterade skräp vid stationen på Varbergsplan.

Malmöborna är flitiga på att sortera, men nedskräpning och otillåten dumpning är hela tiden ett problem vid de tolv återvinningsstationer i innerstan.

– Erfarenheter från andra ställen som satt upp kameror är att nedskräpningen minskat drastiskt, säger Anneli Viberg.