35 000 skåningar har valt vårdcentral

35 000 skåningar hade bytt vårdcentral en månad efter att Hälsovalet infördes. Det visar siffror från Region Skåne, som nu ska analyseras.

– Det här visar att skåningarna väljer bort det man inte vill ha och väljer det man hellre vill ha, säger Gilbert Tribo (FP), regionråd.

Det är svårt att göra en analys av siffrorna redan. De behöver spaltas upp i ålder, kön, var i Skåne de bor för att kunna dra några slutsatser.

– Vi behöver också ett lite större material för att kunna dra några ordentliga slutsatser.