Simrishamn

Konstnärligt torn bygglovspliktigt

Ulf Lundell fick rätt mot myndighetsnämnden i Simrishamns kommun i sin överklagan över Kivik Arts paviljonger.

Kommunen har tidigare beslutat att Kivik Art inte behövde söka bygglov, eftersom paviljongerna är att betrakta som konstverk och därför inte behöver bygglovsprövas. Diskussionen har främst gällt verket Tornet av den brittiske konstnären Antony Gormely, ett 16 meter högt torn av betong.

Men Länsstyrelsen går alltså på Ulf Lundells linje och bedömer att Paviljongerna och Tornet är byggnader och alltså bygglovspliktiga. Det innebär att Simrishamns kommuns beslut om att Kivik Art Center inte behövde bygglov nu upphävs och nu måste kommunen handlägga ärendet igen.