Kvick konkurrens när SJ-monopol släpps

Med fasta priser tar nu Veolia upp konkurrensen med SJ då det gäller tågen mellan Malmö och Stockholm. Nästa fredag börjar tågen rulla.

– Vi ska konkurrera med SJ framförallt genom att vi ska erbjuda fasta priser. Sen kommer vi köra med tåg som visserligen är lite äldre, men som är upprustade med fri Internet och riktiga restaurangvagnar, säger Gunnar Wulff, chef för Veolias tågdivision.

Det var så sent som förra veckan som Riksdagen beslutade att upphäva SJ: s monopol på persontrafik på dagtid på det statliga järnvägsnätet . Från och med den 1 juli är det tillåtet för andra företag att konkurrera, men endast under veckosluten, det vill säga fredag eftermiddag till söndag kväll.

Redan nästa fredag den 3 juli har transportföretaget Veolia annonserat om att de tänker börja köra mellan Stockholm och Svågertorp i Malmö med en avgång i vardera riktningen per dag, som ska ökas till två till hösten. I oktober nästa år när tågtrafiken avregleras helt har man funderingar på att börja trafikera fler linjer också på vardagar.

– När det nationella avregleras finns det andra linjer som är intressanta. Göteborg - Stockholm är en väldigt stark linje och ostkusten upp från Stockholm mot Gävle, men primärt så satsar vi nu på Stockholm - Malmö, säger Gunnar Wulff.

Som resenär kan man ju hoppas på ett priskrig mellan er och SJ, vad tror du om det?

– Tja, det har ju visat sig att konkurrens ofta leder till lägre priser.

På SJ säger man att man ser fram emot konkurrensen.

– Jag är inte säker på att det här i förlängningen leder till billigare biljetter, därför det finns en faktor som hämmar konkurrensen och det är att vi alla är beroende av de spår som finns i Sverige idag som sätter begränsningar för hur många som faktiskt kan köra, säger Elisabeth Lindgren, SJ:s kommunikationsdirektör.

Men går man in och bokar idag så är Veolias alternativ 300 kronor billigare. De kör ju med fasta priser, är det något ni funderar på eller tänker ni fortsätta med de här väldigt spridda priserna?

– Vi ser över våran prissättning från tid till annan, men idag kan vi också säga att med den prisbild som vi har haft så har väldigt många fler kunnat åka tåg till ett billigare pris än någonsin tidigare, säger Elisabeth Lindgren.