Bon byggs för att rädda kungsfiskaren

I Klippan gör man nu allt för att rädda kungsfiskaren, som blivit en symbol för kommunen sen Skånes Ornitologiska Förening utsåg den till kommunfågel i början av 90-talet.

– Bon har försvunnit i samband med att det varit höga flöden. Sen har mink tagit många fåglar, säger Patrik Axelsson från Klippan bygdens natur.

– Sedan är det för mycket mänsklig aktivitet då många fiskar och det gjorts strövområden i samband med vattendragen. Och det gillar inte kungsfiskaren.

Varje söndag ger sig Patrik Axelsson och hans medarbetare Lennart Hermansson ut i naturen för att ordna nya boplatser åt kungsfiskaren.

De fixar till gamla bobrinkar som rasat i hop. Men de bygger också nya bon på undanskymda platser längs vattendragen i Klippans kommun där kungsfiskaren kan få häcka i fred. Engagemanget beror på en särskild känsla för just Kungsfiskaren.

– Det är en ovanlig art. Det finns 300 häckande par i Sverige. Klippan är en känd lokal eftersom många engagerat sig i kungsfiskarens öde här, säger Patrik Axelsson.