Skåne

Vägarbetare utsätts för fara vid vägarbeten

Flera stora vägbyggen på de skånska vägarna ställer till det i trafiken. Det blir långa köer och irritationen bland bilförarna verkar vara stor. Det kommer in rapporter om incidenter varje dag.

– Dagligen är det tillbud med trafikanter som kör för fort förbi där man jobbar, med backspeglar som nästan slår i vägarbetarna. Sedan gäller det för oss att skylta om när vi inte har behov av lägre hastighet, säger Annika Canaki, enhetschef för drift- och underhåll på Vägverket.