Skåne

Få anmärkningar på badvatten

Badvattnet runt Skånes kuster och i sjöarna tycks vara prima enligt de prover som togs i förra veckan.  På alla platser är vattnet rent från bakterier och alger, med få undantag.

Bara Fria bad i Helsingborg, Osbysjön och Barnviken vid Sibbarp fick en liten anmärkning för bakteriehalten. Enda stället i Skåne där man noterade alger är i Tjörnarpssjön, men det där ändrar sig fort.

Se: http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/