Skåne

Ny lag säkrar stöd till anhörigvård

Anhöriga som vårdar och stödjer närstående ska erbjudas hjälp. Därför avsätter regeringen nu 45 miljoner kronor till Sveriges kommuner och landsting, som ska gå till personer som vårdar eller stödjer närstående.

I Sverige finns idag omkring 650 000 personer som vårdar anhöriga i någon mån. För att avlasta dessa har kommunerna tidigare fått ansöka om pengar från länsstyrelsen. Men nu får man alltså en summa från socialstyrelsen. Från den första juli i år är kommunerna nämligen skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga.

Av de här pengarna får Hässleholms kommun nästan en miljon kronor.

- Anhörigstödet får inte stagnera. Stödinsatserna måste göras mer flexibla och få högre kvalitet, säger Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent Hässleholms kommun.