Skåne

Flyghavren slår till ovanligt tidigt i år

Den besvärliga flyghavren är ovanligt tidig i år. Ogräset ställer till problem för de skånska jordbrukarna. LRF uppmanar de skånska bönderna att kontrollera sina marker.

Flyghavren är ett stort gissel för de skånska bönderna. Ogräset sprider sig nämligen mycket lätt. Därför gäller det att snabbt få kontroll över den. Ett arbete som är tidskrävande och därför väldigt kostsamt. I år har vädret varit särskilt gynnsamt för ogräset. Därför uppmanar nu LRF de skånska lantarbetarna att noga kontrollera sina fält.

- Man måste vara noga och plocka, plocka och plocka, säger Marianne Andersson, vice ordförande LRF Skåne.

Ett alternativ till att handplocka flyghavren är att använda bekämpningsmedel, men metoden är inte lika effektiv. Och att släppa ut gift på markerna ser inte Marianne Andersson som något bra alternativ.