Kolliderade fartyg varnades

Det norska fartyget Sundstraum som körde in i tankern Kapitan Lus i Drogdenrännan i fredags, fick en varning före kollisionen från den gemensamma dansk-svenska radarövervakningen i Öresund.

Sedan två år tillbaka finns den gemensamma dansk-svenska radarövervakningen VTS Sound i Malmö. I fredags varnade övervakarna Sundstraum för att hon gick för nära Kapitan Lus i Drogdenrännan.

– Vi tyckte att det låg på fel position i farleden. Efter detta etablerade de en kommunikation mellan fartygen direkt, säger Andreas Bach, tillförordnad chef för VTS Sound.

Men trots att lotsen ombord på Kapitan Lus kom överens med Sundstraum om mötet, blev det en kollision. Det kan ha berott på ett tekniskt fel som gjorde att Sundstraum inte kunde gira som tänkt. Nu väntar Kapitan Lus i Frihamnen i Köpenhamn på reparation. Det råuran hon hade ombord har lastats om och gått vidare med ett annat fartyg.

Genom den trånga Drogdenrännan, som är omkring 300 meter bred, går varje månad de flesta av de omkring 3 000 fartyg som passerar Öresund. Ungefär fem gånger i månaden ingriper VTS Sound på något sätt. Andreas Bach anser att övervakningen fungerar och förebygger olyckor.

– Om det sedan är informationen som undviker olyckan, kan vi aldrig veta. Men bara effekten av att vi finns får fartygstrafiken att tänka till en extra gång när de kör här, säger Andreas Bach.

Anna Bubenko
anna.bubenko@sr.se