Skåne

Mycket kraftig ökning av konkurser

Under första halvåret 2009 ökade antalet skånska konkurser med över 60 procent, och det är framför allt handeln som drabbas.

Fler nyöppnade köpcentra kan vara en förklaring, menar Fredrik Polland på kreditupplysningsföretaget UC.

– Vi har haft en stark etablering av köpcentra och detaljister i alla storstadsregioner, och då slås framför allt nystartade och mindre butiker ut i konkurrensen när marknaden viker.

Att just handeln har drabbats beror på att många skåningar har förlorat sitt jobb. Med mindre pengar i plånboken och med en känsla av osäkerhet skjuter många upp sina inköp.

Enligt Fredrik Polland på UC har inte heller köpstarka danskar och den svaga svenska kronan kunnat bromsa utvecklingen.

– Handeln är lika drabbad i Skåne som i Stockholm, ännu mer procentuellt faktiskt, säger han.

När Fredrik Polland blickar framåt ser han att det kan bli ökade problem om det blir större deltaljhandelskedjor, industriföretag eller kreditgivare som drabbas.

– Då kan det bli ringar på vattnet och konkursvågor, som vi upplevde i början av 90-talet. Men det finns än så länge inga sådana akuta tecken.