Östra Göinge

Länsrätten river upp ormförbud

Östra Göinge kommun får inte förbjuda giftormar i flerbostadshus. Nu slår länsrätten fast att kommunen överskridit sina befogenheter och måste riva upp beslutet.

Regeln kom till efter att en Knislingebo ansökte om tillstånd för att ha 49 giftormar hemma. 

Enligt länsrätten får kommunen inte ha generella regler för ormhållning, utan varje ärende måste prövas för sig.