MALMÖ

Malmö får skjuta av växande gåsstam

Malmö kommer tillstånd av länsstyrelsen att skjuta av fler vitkindande gäss. Den växande stammen ställer till problem, spillning i parker och på stränder har tidvis blivit en sanitär olägenhet och gässen har också blivit en fara i trafiken.

– Vi har haft en del incidenter när gässen ska korsa vägar där bilister bromsar och väjer, säger Nils Carlsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Till hösten gör länsstyrelsen om sitt system för tillstånd till avskjutning av gäss. Då förlängs tillståndsperioden till tre år, det blir fler inventeringar och bättre uppföljningar.

– Vi behöver bättre kontroll över hur många gässen är i Malmö. Vi vill inte utrota dem, bara få ner stammen till en rimlig nivå, säger Nils Carlsson.