Malmö

Lägre lön för Volvo-anställda

Även tjänstemännen på Volvo Powertrain i Malmö har nu anslutit sig till det avtal om lägre lön och kortare arbetstid som sedan tidigare slutits på företagets anläggningar i Köping och Skövde.

Även de anställda i Göteborg omfattas. I Malmö gäller avtalet för 50 tjänstemän och totalt gäller det 3 850 tjänstemän och kollektivanslutna på Volvo Powertrain. Avtalen gäller till den 30 mars nästa år. Under den tiden ska företaget i gengäld inte lägga några varsel.