Malmö

Hon stegar upp parkeringsgränsen

Gör det tydligare var det är tillåtet att parkera i Malmö. Det föreslår Folkpartiet i en motion till kommunfullmäktige. En gul markering 10 meter från stadens korsningar ska göra det tydligt för bilisterna var man får stå.

En av de vanligaste orsakerna till att bilister som fått en parkeringsbot överklagar sina böter är just diskussioner om hur nära den parkerade bilen egentligen stod korsningen. 

– Problemet är att folk när de ska parkera inte är hundra procent säkra på om de står lagligt, säger Ewa Bertz (FP), som står bakom motionen till kommunfullmäktige. 

Hur mycket det kommer att kosta att göra gula markeringar i alla Malmös korsningar det har inte Folkpartiet räknat på i sitt förslag. Men får partiet gehör  kommer man också föreslå att avgifterna för en felparkering höjs från dagens 700 kronor upp till högsta tillåtna belopp på 1 000 kronor. På så sätt kan en ökad avgift vara med och finansiera de ökade kostnaderna. 

– Så fort man har gjort de gula strecken ska parkeringsboten höjas, säger Ewa Bertz. 

Jakob Rickardsson
jakob.rickardsson@sr.se