Skånskan listad som hotad av FN-organ

FN-organet UNESCO har på sin hemsida listat språk i världen som riskerar att dö ut. Med på listan finns den skånska dialekten. Listan kritiseras av svenska dialektforskare.

– Det är någon som i första hand inte har språkliga, utan politiska avsikter som har lobbat för detta, säger Ola Svensson, forskningsarkivarie vid Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund.

Det handlar om skånk lokalpatrotism som finns manifesterad i ett antal partier och organisationer i och runt Skåne. Gemensamt för grupperna är extrema högeråsikter.

– Från att ha varit ganska obskyra och extrema har dessa krafter nu kommit in i värmen genom den nya regionalpolitiken och Region Skåne där de har fått ett etablerat forum, säger Ola Svensson.

I stiftelsen Skånes Framtid heter en av grundarna Göran Hansson den man som pekas ut som ansvarig för den framgångsrika lobbyingen för skånskan son hotat språk. Han avvisar kategoriskt alla påståenden om skånsk nationalism och hävdar enbart kulturella motiv.

– Vi talar bara om att man ska rädda ett språk. I Skåne har vi exempelvis alltid sagt sviskon medan man i övriga landet säger katrinplommon och nu är sviskonen på utgåeende till förmån för ordet katrinplommon, säger Göran Hansson, vårdare av skånskan i stiftelsen Skånsk Framtid.

Han hävdar att Sverige agerar nationalistiskt och tillbakavisar alla påståenden om att stiftelsen Skånsk Framtid skulle vara ett utslag av högerextrema krafter.

– Vi är humanister. Att vår stiftelse skulle vara hemvist åt högerextrema krafter är ett vapen som staten använder för att misstänkliggöra alla försök att lyfta fram den kulturella och lokala mångfalden, säger Göran Hansson.