Rättegång om mördat Bjärepar tas om

Rättegången mot den 23-årige man, som tidigare friats från misstankar om att 2007 ha mördat ett par från Hovs hallar i Båstadstrakten, kommer att tas om. Hovrätten i Skåne har beviljat åklagarens resningsansökan.

– Om den samlade bevisbilden förelegat när det här prövades i tingsrätten, så hade mannen blivit fälld för brotten, säger Lars Sjöström, lagman på hovrätten.

Paret försvann från sitt hem i januari 2007. Under utredningens gång pekade mer och mer mot att de mördats, men några kroppar hittades aldrig. En nu 23-årig man från Landskrona, som tagit över den försvunne mannens bil och lånat närmare en halv miljon kronor i hans namn åtalades för mord.

Men tingsrätten i Helsingborg ansåg inte att bevisningen mot honom höll, framförallt på grund av de saknade kropparna. Men i maj förra året upptäckte fiskare två stympade kroppar i Häljasjön utanför Veberöd i Lunds kommun och analyser visade att det rörde sig om det försvunna paret.

Fyndet av kropparna plus att 23-åringen numera erkänner att han var på plats när mordet begicks, även om det inte var han som utförde det, är det som gör att hovrätten idag gått med på åklagarnas begäran om resning berättar Lars Sjöström.

23-åringen har nu begärts häktad och målet kommer att prövas på nytt i Helsingborgs tingsrätt.