Skåne

Studier lockar rekordmånga i höst

I dagarna dimper de första antagningsbeskeden från universitet och högskolor ner i brevlådan. Antalet antagna till höstens utbildningar är rekordstort: 20 procent fler än förra året har sökt en högskoleutbildning.

Antalet antagna personer har ökat med 13 procent räknat på hela landet. I Skåne handlar det också om rekordsiffror, det kan sägas redan nu även om framräkningen av statistiken inte är helt klar.

Antalet antagningar till högskolan i Kristianstad har ökat med 28 procent jämfört med i fjol, men siffran kan minska något om man tar hänsyn till att en person kan ha antagits till flera kurser. I Malmö har antalet antagna personer ökat med 13 procent, och i Lund har antalet antagna personer till hela program ökat med elva procent. 

Som vanligt är det allra svårast att komma in på läkarprogrammet i Lund. I betygsurvalet krävdes högsta möjliga betyg, 20,0 poäng. Näst högst betyg krävdes för psykologprogrammet, och därefter arkitekt och civilekonom med engelsk språkinriktning.  

I Malmö kräver tandläkarprogrammet högst poäng, men flest sökande var det till socionomprogrammet, inriktningen individ, familj och samhälle. I Kristianstad är det sjuksköterskeprogrammet som är svårast att komma in på. 

Den som är antagen till en utbildning måste tacka ja till sin plats senast den 30 juli, annars går den till en av reserverna. Nya antagningsbesked skickas sedan ut i augusti. 

Maria Bohlin
maria.bohlin@sr.se