Lund

Svårbetalda e-fakturor i Sparbanken Finn

Flera av Sparbanken Finns kunder har den senaste tiden inte kunnat betala sina elektroniska fakturor. Orsaken är ett tekniskt problem som banken nu försöker lösa.

– Problemet är att man inte kan klicka och få upp e-fakturan. Man har uppgifterna för att betala, men kan inte signera, säger Christina Elwing, informationschef på Sparbanken Finn.

Samtidigt har kunder som P4 Radio Malmöhus pratat med haft problem med att överhuvudtaget få sina elektroniska fakturor till sin internetbank. Just det problemet känner inte Christina Elwing på Sparbanken Finn till. Däremot bekräftar hon att det är problem med att betala e-fakturorna. Något som banken nu arbetar med för att lösa före månadsskiftet, då många av Sparbanken Finns internetkunder ska betala sina e-fakturor. 

– Det är ju ett par veckor till de stora betalningsströmmarna, säger Christina Elwing.

– Vi jobbar intensivt för att få en lösning så snart som möjligt. Det innebär att vi har tekniker som arbetar på att lösa det här så fort som det bara går, säger Christina Elwing.