Malmö

Fler badgäster skapar oro

Malmö Stads planer på att bygga havsbassänger för badgäster vid Scaniaparken får kritik från boende i Västra hamnen. Flera av invånarna i området oroar sig för ökad trafik, oväsen och busliv.

Under varma sommardagar är det fullt med badande ungdomar och soldyrkare i Scaniaparken i Västra hamnen, området har på bara några år blivit ett av Malmös populäraste utflyktsmål och snart kan ännu fler badsugna komma hit. Malmö stad planerar nämligen att bygga tre havsbassänger med tillhörande soldäck i parken. John Lepic är landskapsarkitekt på gatukontoret.

– Syftet är att bygga ett säkert djuphavsbad. Och det finns inte så många ställen i Malmö som man kan bygga så här djupt eftersom det är så långgrunt, säger John Lepic på gatukontoret.

Men planerna är inte populära bland vissa av invånarna området. Flera boende har skrivit till kommunen och oroar sig för att bassängerna kommer att leda till ännu fler badande, vilket i sin tur kan leda till ökat busliv, mer oväsen och mer trafik.

Malin Axelsson som bor granne med Scaniaparken är inte speciellt oroad över oljud eller busliv utan mer över trafik och parkering.

– Här är redan fullt med bilar och människor. Vi har svårt att se hur den här platsen ska kunna klara av ännu mer. Det är ofta så att det står bilar på kö för att få parkeringsplats. Så ytterliggare en stor badanläggning förstår inte vi hur det skulle finnas parkeringsplatser till som det ser ut idag, säger Malin Axelsson boende i Västra hamnen.

Men några nya parkeringsplatser kommer inte att byggas. På gatukontoret tror man att då kommer bara fler ta bilen till badet, istället vill man uppmana folk att cykla eller ta bussen, och när det gäller oväsen så är det något man får acceptera om man bor i centrala Malmö säger John Lepic.

Men Malin Axelsson tror att det är flera boende som kan överväga att flytta om bassängerna byggs.

– Jag tror att människor kommer att överväga att flytta om det stör.

Om inte detaljplanen överklagas räknar gatukontoret med att bassängerna kan stå klara sommaren 2011.