skåne

Svårt spåra patienters vård i journalerna

Missbruks- och beroendevården på Universitetssjukhuset MAS får kritik av Socialstyrelsen för bristande patiensäkerhet.

Under ett tillsynsbesök hos verksamheten upptäcktes flera brister. Bland annat är det svårt att se i journalerna i vilken ordning patienterna har fått vård vilket riskerar att gå ut över deras säkerhet.

Sjukhuset har fram till den 1 september att åtgärda bristerna.