Skåne

Sfi ska fungera bättre med extrapengar

Helsingborg, Landskrona och Trelleborg får nu sammanlagt tre miljoner kronor i bidrag för att höja kvalitén inom Sfi.

– Tanken är att fler ska klara av sina Sfi-studier och att man ska kunna komma ut och bli självförsörjande, berättar Jan Rehnstam som är programområdesavsvarig för Vuxenutbildningen i Helsingborg.

Regeringen satsar 44 miljoner på ett antal försökskommuner och jämförelsekommuner i Sverige., för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen i svenska för invandrare. I Skåne får Helsingborg 1,5 miljoner kronor, Landskrona kommun en miljon och Trelleborg kommun en halv miljon i extra bidrag. Ännu har man bara förslag på hur pengarna ska användas.

– Vi har några olika spår som vi diskuterar, säger Jan Rehnstam.

Det man funderar över är specialanpassad Sfi för personer som har särkilda behov och att koppla Sfi till yrkesutbildning.

– Det är trots allt så att en hel del av våra studerande kommer från förhållanden där man har kort tidigare utbildning, säger Jan Rehnstam.