lund

Norra Fäladen görs tryggare för kvinnor

Studenternas bostadsbolag i Lund, AF Bostäder, ska under det närmsta året satsa särskilt på att ta bort en del av de många täta buskagen på Norra Fäladen i Lund. Området ska kännas tryggare, särskilt för kvinnor.

När planerarna på 60-talet ritade områden som studentbostadsområdet Delfi på Norra Fäladen var meningen att det skulle se ut som det nu gör nästan överallt: täta gröna ridåer av träd och buskar med korsande gång- och cykelvägar. Men det är miljöer som i dag upplevs som otrygga av många.

– Det är ju mörkt och mycket buskar, säger Caroline Räihä Olsson som bor på Norra Fäladen.

– Kanske om buskaget inte låg så nära cykelvägen. Om där skulle vara något eller någon skulle man hinna reagera innan.

Har röjt tidigare
AF Bostäder har tidigare satsat på att röja fram de träd som döljs i buskagen. Där växer bland annat ek, avenbok och lönn. Men det kostar pengar. Nu har AF Bostäder fått 290 000 kronor av Boverket för att hitta smartare och mer ekonomiska metoder.

Pengarna kommer från det anslag på totalt 25 miljoner kronor som regeringen gett till Boverket och länsstyrelserna för att skapa stads- och tätortsmiljöer som ska upplevas tryggare ur jämställdhetssynpunkt.

Vill hitta billigare teknik
– Jag skulle vilja att vi hittade teknik som är billigare och enklare så att man kan få upp kapaciteten. Det finns så fruktansvärt många planteringar som man skulle behöva göra vid, säger Bengt Persson, fastighetschef på AF Bostäder.

Tillsammans med Lantbruksuniversitetet i Alnarp och med Lunds kommun hoppas han hitta metoderna för att både röja fram och behålla luftiga parkmiljöer. Risken om man bara röjer är annars att buskagen kommer tillbaka, ännu tätare några år senare. 

Anna Bubenko
anna.bubenko@sr.se