malmö

200 miljoners underskott på UMAS

Universitetssjukhuset MAS inför anställningsstopp på alla sina enheter. Åtgärderna ska göras för att få ordning på sjukhusets ekonomiska underskott.

Prognosen efter junibokslutet pekar på ett underskott på 200 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner sämre än budget.

Anställningsstoppet omfattar alla yrkeskategorier och anställningsformer och några bemanningsföretag får inte anlitas.