helsingborg

Beslut om skolmatsservering överklagas

Det är fortfarande oklart vem som skall laga maten till många av Helsingborgs skolelever i höst.

Tidigare kom beskedet att företaget Sodexo ska ta över tre av skolköken. Men beslutet har överklagats.

I Helsingborgs kommun skall stora delar av den kommunala servicen läggas ut på privata företag. Bland annat skall tre av kommunens skolmåltidskök drivas av ett privat företag istället för av kommunen.

Företaget Sodexo har fått uppdraget från och med i höst, men det är inte säkert att det blir så. Konkurrenterna ISS och Fazer Amica som också lagt anbud på att få laga maten har alltså överklagat kommunens beslut.

De två företagen menar att upphandlingen inte har gjorts på ett korrekt sätt.

Håkan Svensson