Svininfluensan

Vaccin prioriteras till vissa grupper

Nu rustar Region Skåne för att möta den nya influensan, den så kallade svininfluensan, enligt Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutets nya strategi i höst.

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet meddelade idag, onsdag, att den svenska strategin för svininfluensan framför allt ska rikta in sig på att minska effekterna.

– Nu får vi ta hand om dem som behöver våra insatser bäst, säger Hans-Bertil Hansson som är smittskyddsläkare i Skåne.

Stategin har alltså ändrats. Istället för att lägga ner resurser för att förhindra spridningen, koncentreras resurserna istället på att minska effekterna av den. Den senaste månaden har drygt 40 skåningar drabbats av svininfluensan. Majoriteten av dem har fått smittan i samband med någon utlandsresa.

Om fabrikanterna kan hålla vad de lovar kommer de första sändningarna med vaccin till Sverige i slutet av september. men eftersom Region Skåne bara får 10 000 doser i veckan kommer det att ta minst tio veckor innan alla skåningar som vill har blivit vaccinerade.

Vissa grupper i samhället som håller på med samhällsviktiga verksamheter kan komma att få prioriterad vaccination, enligt Hans-Bertil Hansson som är smittskydssläkare i Skåne.

Tågpersonal kan räknas in i denna grupp eftersom de möter mycket människor i jobbet. Mikael Yang som är lokförare på DSB First och fackklubbsordförande för Seko Öresundstågen berättar att många av hans medlemmar är oroliga över att bli smittade.

Kommunikationschef Irene Lippold på DSB First . som kör Öresundstågen i Sverige och Danmark, berättar att de har ansökt om att personalen ska få prioriterad vaccination.

– Vi har relativt snabbt gått ut och försökt påverka de som beslutar om vaccination till prioriterade grupper att klassificera vår ombordpersonal som prioriterad, säger hon.

Det är ännu inte klart hur prioriteringarna kommer att göras.