malmö

Vill tvinga CMP lägga ut oljeskydd

Länsstyrelsen vänder sig nu till Miljööverdomstolen för att få igenom sitt krav att varje gång ett fartyg ligger i oljehamnen i Malmö för att lasta eller lossa olja ska skyddsbarriär av plast läggas ut i vattnet.

Enligt länsstyrelsen ska detta göras för att förhindra att oljan sprider sig om en läcka skulle uppstå.

- Beroende på vindar och strömmar kan ett eventuellt läckage nå det här området och därför anser Länsstyrelsen att man kan sätta högre krav än vad som annars är fallet, säger Tove Göthner handläggare på Länsstyrelsen.

Orimliga krav
Copenhagen Malmö Port, CMP, som driver hamnverksamheten tycker att det är en onödig och dyr åtgärd. Man fick även medhåll av Miljödomstolen i Växjö i juni.

Idag finns det flera säkerhetssystem som ska se till att ingen olja kan hamna i vattnet och om olyckan ändå skulle ske så är räddningstjänsten på plats inom tio minuter och kan samla in oljan.

– Det är vår absoluta uppfattning att vi har ett fullgott skydd för det här, säger vice vd Lennart Pettersson.

Kostnad på mellan 10 och 15 miljoner
Det nya kravet skulle innebära att 12 personer skulle behöva anställas och CMP beräknar att det skulle kosta omkring 10 till 15 miljoner kronor om året. CMP har även invändningar mot att ingen annan hamn i Sverige har lika hårda krav på sig.

– Det är också en fråga om likabehandlande i myndighetsutövningen, vi känner inte till någon annan hamn som fått likadana pålagor, säger Lennart Pettersson.

Petra Larsson
petra.larsson@sr.se