Malmö

Nu ska olydiga vattenskoteråkare jagas

Nu tar Kustbevakningen till egna vattenskotrar för att få ordning på olydiga skoteråkare i Malmö.

I fjol beslutade länsstyrelsen att stoppa all motortrafik i Västra Hamnen, vilket innebär att skotrarna måste hålla sig minst 100 meter från stranden. Men beslutet har varit verkningslöst.

– Vi har möjlighet att rapportera om det är ett stort brott, eller ålägga dem ordningsböter, säger Magdalena Persson är handläggare i sjösäkerhet och sjötrafik på kustbevakningen i region syd.

Kustbevakningens båtar kräver djupare vatten än det är närmast land i Västra hamnen, och därför tar man nu till sina egna vattenskotrar i jakten på skoteråkare som bryter mot reglerna.

– Om de smiter kan man komma ifatt dem, för en skoter går ju in på väldigt grunt vatten, säger Magdalena Persson.