SKÅNE

Skånemejerier ställer för låga krav

Kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill på Skånemejeriets produkter ska vara en garant för att djuren mår bra. Men djurskyddsinspektörer i Skåne menar att den inte är mycket värd.

Inspektörerna anser att mejeriet borde kontrollera djurägarna bättre, och påpekar att mejeriets kontrollanter i vissa fall valt att inte se brister som djurskyddsinspektörerna hittat på mjölkgårdar.

Ett exempel handlar om ungdjur på en stor skånsk mjölkgård.

– Efter en av sina kontroller framgav mejeriet att det inte var något som var direkt tokigt. Men när vi gjorde en kontroll en timme senare såg vi skitiga, riktigt magra och tunna. Ett djur hade ordentligt invuxen grimma på huvudet och man kände odören därifrån lång väg, säger djurskyddsinspektören Peter Stenberg.

Skånemejeriers produkter är märkta med Svenskt Sigill, vilket ska garantera att djuren mår bra. Inom sigillprogrammet ska bönderna själva, mejeriet och ett oberoende revisionsföretag göra kontroller på gården.

Men djurskyddsinspektören Peter Stenberg menar att sigillprogrammet inte är särskilt mycket värt då bönder som har problem inte fyller i avvikelserapporter.

Björn Sederblad, vd för Skånemejerier, tycker att mejeriets kontrollprogram fungerar på ett bra sätt. Inom Sigill-programmet kontrolleras mjölken av bönderna, mejeriet och dessutom av ett ett oberoende revisionsföretag.

– Konsumenterna har förväntningar på oss och de måste vi leva upp till, säger Björn Sederblad på Skånemejerier.

Frågan är hur man ska se på de oberoende revisionerna. De genomförs av ett företag som heter Intertek Semko AB. 50 mjölkgårdar revideras och de kontrollerar hur väl bonden har följt sigill-programmet. Konsumenterna kan inte ta del av resultatet för det stannar mellan mejeriet och revisionsföretaget. Skånemejerier kan alltså själva välja vilken information de vill presentera för sina kunder. En situation som Björn Sederblad ber att få fundera på.

– Varför inte konsumenterna har tillgång till systemet är en ny nivå. Det har inte funnits den diskussionen innan att konsumentens intresse har gått så långt så att man är intresserad av att följa den enskilda revisionen på en gård. Det tål att tänkas på, säger vd Björn Cederblad.