Skåne

Vill sprida fri vård för papperslösa

Resten av Sverige borde ta efter Skåne när det gäller fri vård för papperslösa. Det föreslår Folkpartiet Skåne i en motion till Folkpartiets landsmöte.

Region Skåne ger sedan årsskiftet subventionerad vård till flyktingar som gömmer sig i Sverige, även om de saknar korrekta papper, och det är det som folkpartistiska regionrådet Mats Persson vill sprida till andra landsting.

Papperslösa i Sverige har rätt till akut vård, men får bekosta den själva. Något som snabbt kan bli kostsamt.

- En del har börjat sitt liv i Sverige med skulder på flera hundra tusen, bara för en förlossning, berättar Mats Persson.

I Region Skåne har man även arbetat med att tydliggöra vårdpersonalens uppgifter.

- De ska i första hand ge vård och inte behöva göra en bedömning av om en person kan betala eller inte, säger Mats Persson.

Ett annat problem är att många papperslösa inte vågar vända sig till sjukvården av rädsla för att personalen ska kontakta polisen. Något man helt förbjudit inom Region Skåne.