Sjöbo

Salmonella reading på ännu en gård

Ytterligare en gård i Vollsjö i Sjöbo kommun har visat sig vara smittad med salmonella reading.

Efter att Jordbruksverket hittat smittan i Vollsjöån och Övedsån i juni pågår provtagning av 35 gårdar i närområdet. Så här långt har Jordbruksverket fått 22 provsvar och alla utom ett är negativa.

De senaste två åren har salmonellan upptäckts på flera gårdar i sydvästra Skåne och Jordbruksverket fortsätter nu att undersöka vad smittan kan bero på och om det finns något samband mellan de olika utbrotten.