skåne

Solceller lockande för privatpersoner

Intresset för bidrag för att installera solceller har blivit större. Det beror bland annat på att teknologin även blir tillgänglig för den privata sektorn.

--  Det är ett väldigt väsentligt i just den här delen. Beslutsvägarna är mycket kortare där vilket gör att de kan bestämma sig på en gång, säger  Robert Sundquist. '

Han är forsknings- och utvecklingschef för företaget Exo Heat i Båstad och ledare för Branschorganisationen Svensk Solenergi.

Den 1 juli infördes ett nytt ekonomiskt stöd för att installera solceller. I år är 50 miljoner kronor avsatta för både företag och privatpersoner, vilket ger bättre förutsättningar enligt Robert Sundquist.

Men bara sexton dagar efter införandet står det redan klart att de 50 miljonerna inte kommer att räcka till. Bara i Skåne har 25 ansökningar hunnit trilla ner hos länsstyrelsen, till en summa av 17 miljoner kronor.

Men den som sökt kan inte vänta sig svar från länsstyrelsen på ett tag. Energimyndigheten har nämligen inte bestämt hur pengarna ska fördelas över riket.

– Det kommer inte några besked förrän i slutet av augusti, säger Birgitta Vadkvist på länsstyrelsen i Skåne.

Det är inte heller bestämt än vilka urvalskriterier energimyndigheten kommer att använda sig av, när det ska beslutas om vem som får del av den 50 miljoner kronor stora kakan. Därför är Birgitta Vadkvist nu mån om att få in ansökningarna så snabbt som möjligt, och gärna digitalt via Enerimyndighetens hemsida så att ansökningsdatumet blir så tidigt som möjligt.

– Vi vet ju i dag inte vilken fördelningsprincip Energimyndigheten kommer att ha, men är det så att det är datum som gäller är det väldigt viktigt att vi får in ansökningarna snabbt.