region skåne

Bristande säkerhet förvärrade virus

Det tog nästan tre månader att få bort det omfattande datavirus som Region Skåne drabbades av vid årsskiftet.

En analys av händelsen visar att det fanns flera saker som regionen kunde ha gjort för att förhindra spridningen, säger Lars-Olof Almquist, medicinteknisk chef inom Region Skåne.

– En av de sätt som viruset tog sig in i datorerna var genom att det fanns en lista på väldigt vanliga användarnamn och lösenord, "admin" är ett sånt, säger han.

En annan väg som viruset tog sig in på var via USB-minnen. Lars-Olof Almquist säger att regionen saknar riktlinjer för hanteringen av dessa, och det är något som man måste ta fram snarast.

Man vill också ställa krav på att leverantörerna av medicinteknisk utrustning ska vara snabbare på uppdatera sin programvara.

Som mest var runt 10 000 av Region Skånes datorer smittade med viruset, som ställde till stora problem på bland annat flera sjukhus. Enligt Lars-Olof Almquist skadades inga patienter men de utsattes för stora risker.

– De konkreta riskerna är brist på information. Har man inte informationen tillgänglig finns det en ökad risk att man inte behandlar patienten på rätt sätt.

Region Skåne har vänt sig till Socialstyrelsen i hopp om att de ska samordna bekämpningen av e-virus på nationell nivå.

Lars-Olof Almquist är inte helt säker på att viruset är borta från regionens datorer. Datorer som inte varit inkopplade på en tid kan innehålla viruset.

– Vi kan ju få in det igen, men då plockar vårt virussystem bort det.