trelleborg

Vill rädda badhus med hjälp av gym

I Trelleborg kan man nu komma att ta hjälp av en privat entreprenör för att driva den kommunala simhallen.

– Vi har en budget som vi har svårt att få ihop, säger Mats Svensson som är fritidsnämndens ordförande.

Fritidsnämnden har försökt locka fler besökare till badhuset, bland annat genom kvällsarrrangemang. Men efter flera år av förluster inleder nu kommunen samtal med gymföretaget Nautilus för att hitta en lösning.

Gymföretaget har växt sig stora bland annat genom att starta upp gym på kommunala simhallar runt om i landet, och Mats Svensson ser nu en möjlighet i de samtal som man inlett med entreprenören.

För trots att det kostar så är det kommunens uppgift att tillhandahålla en simhall till kommunens invånare.

– Det är ingen lukrativ verksamhet att ha ett badhus, men det tillhör samhällservicen att det ska finnas ett bad i varje kommun, säger Mats Svensson.

Tanken är inte att Nautilus ensamma ska driva simhallen, snarare att de ska öppna ett gym som drar folk och kanske också ett café. Mats Svensson ser också en stor fördel i att företaget är duktiga på marknadsföring.

– Det är det man sett på många håll i Sverige, att de har lyft många bad genom att driva gym samtidigt.