Malmöbor får tycka till om trafikmiljön

Idag börjar Gatukontoret skicka ut brev till 10.000 slumpmässigt utvalda Malmöbor med en enkät om deras resvanor och åsikter om trafikmiljön i Malmö.
Anledningen till enkäten är arbetet som Gatukontoret bedriver med att ta fram ett nytt trafikmiljöprogram. Det handlar om att komma tillrätta med de problem som orsakas av den ständigt ökande trafiken; buller, trängsel, luftföroreningar och hotet om klimatförändring. Under senhösten och vintern kommer Gatukontoret börja summera resultatet.