Länsstyrelsen vill inte riva Maglarps kyrka

Församlingen har medvetet vanskött Maglarps kyrka och det ska inte belönas med att man får rätt och får riva kyrkan.
Det säger Länsstyrelsen i sitt yttrande till Regeringsrätten inför att saken nu ska prövas slutligt i högsta instans i höst. Länsstyrelsen ansluter sig helt och hållet till Riksantikvarieämbetet åsikt om kyrkans kulturhistoriska värde, men går längre och kritiserar församlingen för medveten vanvård av kyrkan.