Protester mot sparkrav i Kävlinge

De planerade nedskärningarna i Kävlinge kommun kommer att drabba kulturverksamheten och barnomsorgen hårt.
Besparingplanerna väcker starka reaktioner och i går kväll höll invånarna i Kävlinge protestmöte. Med undantag för vänsterpartiet, fanns samtliga av Kävlingefullmäktiges partier representerade på mötet. Och ovanligt enade försvarade de minskade barngrupper och nedläggande av bibliotek. Men enligt Rebecca Phersson, socialdemokrat och kulturnämndens ordförande, hade mötet ingen inverkan på de politiska besluten.