Nytt stödboende i Malmö

I december öppnas en socialmedicinsk mottagning, kombinerad med ett boende för missbrukare och hemlösa i centrala Malmö. Det är ett samarbete mellan socialtjänsten och psykvården.
Enligt Elise Lucas, som är blivande enhetschef för boendedelen i projektet, är det en helt ny typ av samarbete, som förhoppningsvis är en lösning på några av psykvårdens stora problem. – Målsättningen är att vi ska kunna bryta den onda cirkeln och att de får hjälp med både sitt missbruk och sin psykiska sjukdom. Och att de med tiden kan överföras till annat boende. Men det ska också finnas en möjlighet med att de ska kunna få bo kvar hos oss om det inte fungerar, säger Elsie Lucas. Enligt Elise Lucas är det just i glappet mellan psykvård och boende det ofta går fel, ansvarsfrågan brister och många hamnar på gatan. Här ska man försöka fånga upp personerna direkt efter behandlingen och erbjuda dem långvarit boende.